سایت تلمانو

دانلود جزوه خلاصه و کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده ppt+ نمونه سوال

12,000 تومان

توضیحات

دانلود جزوه خلاصه و کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده ppt پاورپوینت و نمونه سوالات

تستی

نوع فایل : pdf پی دی اف + پاورپوینت ppt

حجم فایل : 

من چه فایل هایی را دریافت خواهم کرد:

1- کتاب اصلی در قالب فایل pdf غیر قابل سرچ در 323 ص pdf

2- جزوه 250 صفحه ای از 8 فصل به صورت پاورپوینت

3- خلاصه و نکات برتر فصل به صورت فلش کارت

4- خلاصه کتاب

بصورت شرح هر فصل با زبان ساده از فصل 1 تا 9

سوالات طبقه بندی شده و تکمیلی ادوار گذشته 568 سوال با پاسخ تشریحی

144 سوال آزمون در آزمون و مروری جامع از 9 فصل با پاسخ 

5- 14 دوره نمونه سوال تستی (350 سوال) با پاسخ

 

شرح مختصر دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع آوری ، طبقه بندی و تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم ( مسئولین دولتی ) را در ادای مسئولیت پاسخگویی ، تصمیم گیری کنترل برنامه های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت فرهم آورد .

به عبارت دیگر ، حسابداری دولتی عبارت است از کلیه فعالیت های مربط به تجزیه و تحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیت های سازمان های دولتی که با در نظر گرفتن اولویت قوانین و مقررات مالی دولتی بر اصول پذیرفته شده حسابداری انجام می شود.

این جزوه براساس کتاب حسابداری وحسابرسی دولتی مجید نوریان و علی شفیع زاده می باشد .

 

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

فهرست دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

فصل اول : کلیات و مبانی حسابداری دولتی

مقدمه

تقسیم بندی سازمان های دولتی با توجه به نوع فعاليت شان

سازمان های مجری فعاليت های دولتی ( سازمان های غير انتفاعی دولتی)

وزارتخانه ها

موسسات دولتی

سازمان های مجری فعاليت های از نوع بازرگانی ( سازمان های انتفاعی وابسته به دولت )

تفاوت سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

در مالکيت

تفاوت در نحوه تامين منابع مالی

ارتباط بين درآمدها و هزينه ها

تفاوت در هدف از وصول درآمدها

موارد تشابه سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

تعریف حسابداری دولتی

اهداف صورتهاي مالي سازمان هاي دولتي

نياز قانونی ، نظارتی ، اطلاعاتی

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

تفاوت در صورت هاي مالي

لزوم رعايت کنترل بودجه اي در حسابداري دولتي

لزوم نگهداري حساب هاي مستقل

تفاوت در نحوه ثبت دارايي هاي ثابت و استهلاک

تفاوت در مبناي حسابداري مورد استفاده

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی

استفاده کنندگان درون سازماني وبرون سازمانی

مباني حسابداري

مبنای نقدی ( نقدی کامل)

مبنای نقدی تعدیل شده

تنخواه گردان پرداخت ، هزینه

پيش پرداخت ، علی الحساب

مبناي نيمه تعهدي

مبنای تعهدی کامل

مبنای تعهدی تعدیل شده

ثبت حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با هزینه ها و درآمدها در مبنای مختلف حسابداری

نکاتی درباره تعیین درآمد و هزینه در مبنای نقدی و تعهدی ( تبدیل مبنای تعهدی به نقدی یا بالعکس)

مثال

نکات کلیدی

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

فصل دوم : اصول بنیادی حسابداری دولتی

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري دولتی

(GASB)اصول حسابداري دولتي براساس بيانيه 34

اصل قابليت هاي حسابداري و گزارشگري مالي

اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

طبقه بندي انواع حساب مستقل بر اساس (GASB)

حساب هاي مستقل براي وجوه دولتي

مستقل وجوه عمومي

حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصي

وجوه بازپرداخت بدهي هاي عمومي

وجوه پروژه های سرمايه ای يا طرح تملک دارائيهای سرمايه ای

حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي

وجوه خدمات و تدارکات داخلي

انتفاعي

وجوه بازنشستگی وموقوفه

حسابهای مستقل براي وجوه اماني

وجوه سپرده

طبقه بندي حسابهاي مستقل در ايران

حسابهاي مستقل در خزانه داري کل

حساب مستقل در دستگاههاي دولتي

نکاتي درباره حسابهاي مستقل

اصل سوم گزارشگری دارایی سرمایه ای

نعريف دارايي های سرمايه ای وسرمایه ای عمومی

نحوه گزارش داراييهاي سرمايه اي

اصل چهارم اصل گزارشگري بدهي هاي بلند مدت

تعريف بدهي بلند مدت عمومي

نحوه گزارش بدهي هاي بلندمدت  دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

اصل پنجم اصل معيار اندازه گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت

صورت هاي جامع مالي دولت

صورت هاي مالي حسابها مستقل

اصل ششم اصل لزوم بودجه بندي و کنترل بودجه

بودجه و کنترل بودجه

اصل هفتم اصل تقدم تامين اعتبار به ايجاد تعهد

اصل هشتم اصل طبقه بندي حساب وجوه انتقالي ، درآمد،مخارج و هزينه

گروه حساب ها در حسابداري دولتي

فصل سوم: کنترل بودجه و آشنایی با حسابداری بودجه ای

تعريف بودجه

اجزاي بودجه

تاريخچه بودجه در ايران

اصول بودجه

چهارده اصل بودجه

اصل سالانه بودن بودجه

تقدم درآمد بر هزینه

اصل تعادل بودجه

پیش بینی و تقدم

اصل وحدت بودجه

تمرکز عایدات

اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

انعطاف پذيری بودجه

اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجه

شاملیت یا تفصیل بودجه

اصل تحدیدی بودن بودجه

تخمینی بودن در آمدها

اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات

تفکیک هزینه مستمر از غیر مستمر

مراحل بودجه

تهيه و تنظيم وتصویب بودجه

مقايسه تصويب بودجه و ساير قوانين

اطلاعات مورد نياز براي پيشنهاد بودجه

اجرای بودجه

مراحل تفضيلي اجراي بودجه

نظارت و کنترل بودجه(تفريغ بودجه)

مراحل نظارت بر اجراي بودجه

نظارت اداری، قضایی ، پارلمانی

نظارت در جريان وبعد از اجراي بودجه

طبقه بندي بودجه           دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

طبقه بندي درآمدها

درآمدهای عمومی

در آمد های اختصاصی

طبقه بندي هزينه ها

حسابداری بودجه ای

حساب اعتبارات مصوب

کسری و مازاد بودجه

تخصیص اعتبار

نحوه ثبت تغيرات بودجه

اصلاح ، کاهش وافزایش بودجه

بستن حسابهای بودجه ای

حسابداری بودجه ای در دستگاههای دولتی

تکمیل چرخه حسابداری بودجه ای

بستن و انتقال و افتتاح حسابهای بودجه ای

ساختار کدگذاری حسابهای بودجه ای

گزارش های بودجه ای

فصل چهارم : عملیات حسابداری خزانه داری کل

حساب های بانکي دولتی

حساب های متمرکز خزانه

حسابهای بدون حق برداشت و با حق برداشت

حساب هاي (بانکي) دريافت و پرداخت

منابع مالي خزانه

استقراض(وام)

– وام سيستم بانکي

– تنخواه گردان خزانه

– انتشار و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه

انواع حساب هاي مستقل در خزانه

حساب مستقل وجوه عمومي خزانه داري کل

دريافت تنخواه گردان خزانه

ثبت بودجه ای وثبت مالی

پرداخت وجه به دستگاه هاي اجرايي

تسويه تنخواه گردان حسابداري وخزانه

پیش پرداخت

بستن حساب ها در پايان سالي مالي

صورت هاي مالي حساب هاي مستقل

تراز نامه

چرخه حسابداري حساب مستقل وجوه سپرده

چرخه حسابداري حساب مستقل وجوه شرکت هاي دولتي

وصول درآمدها و سایر دریافت ها

فصل پنجم : حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

حساب مستقل وجوه سپرده

تسجیل

صدور حواله

مبناي حسابداري حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي

حسابداري در آمدها

تنظيم صورتهاي مالي اساسي

افتتاح مانده حساب هاي دايمي

فصل ششم : حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

انواع طرح هاي پروژه اي عمراني

مراحل اجراي طرح

مناقصه عمومي

انواع کسورات

ماليات

سپرده

بیمه

اقساط پيش پرداخت

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

فصل هفتم : حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

مأموريت حساب مستقل وجوه اختصاصی

منابع مالی و ويژگيهای حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

حسابداری و کنترل بودجه ای

مبنای حسابداری

تنظيم بودجه متغير

تخصيص اعتبار جاري با خزانه

بستن حساب های موقت و دائمی

فصل هشتم : حساب مستقل وجوه سپرده

تعريف سپرده

قانون محاسبات عمومي سپرده

انواع سپرده هاي دريافتي

سپرده شرکت در مناقصه ومزایده

حسن انجام کار يا معامله

سپرده قضايی يا عادی

قوانين مربوط به سپرده ها

نحوه ثبت عمليات حسابداري حساب مستقل وجوه سپرده

عکس هایی از فایل دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی پاورپوینت نوریان

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

 

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي دکتر جعفر باباجاني – دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي جعفر باباجاني – .دانلود کتاب حسابداري و حسابرسي دولتی جعفر باباجاني – پاورپوینت کتاب حسابداري و حسابرسي دولتی جعفر باباجاني – کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي باباجاني،پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی دکتر باباجانی پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی کتاب حسابداری دولتی دکتر باباجانی حسابداری دولتی دکتر باباجانی پاورپوینت حسابداری و کنترلهای مالی دولتی جعفر باباجانی خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf  دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران حسابداری و حسابرسی دولتی جعفر باباجانی حسابداری و حسابرسی مالیاتی – دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

مطالب مرتبط :

        دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf + آموزش حسابداری نرم افزار هلو ، اکسل و ورد

دانلود کتاب تفسیر موضوعی استاد قرائتی pdf
دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم فایل pdf
 دانلود اندیشه اسلامی یک تالیف جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی
دانلود کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران تالیف جمعی از نویسندگان فایل pdf
دانلود کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم بصورت پی دی اف + نمونه سوال چندین دوره pdf

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه خلاصه و کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده ppt+ نمونه سوال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *