سایت تلمانو

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 یک خلاصه کتاب شفیع زاده و اسکندری pdf پاورپوینت

7,000 تومان

توضیحات

عنوان فایل : دانلود جزوه اصول حسابداری 1 خلاصه پاورپوینت ppt + نمونه سوالات تستی pdf  کتاب

نوع فایل : پاورپوینت ppt

حجم فایل : 13 مگابایت

تعداد صفحات : 270 ص

بر اساس کتاب اصول حسابداری یک شفیع زاده و اسکندری

 

شرح مختصر و فهرست مطالب جزوه اصول حسابداری 1 pdf خلاصه کتاب

به صورت پاورپوینت با تعداد اسلایدهای 270 ص همراه با نمونه سوالات

و چندین دوره نمونه سوالات تستی و تشریحی می باشد.

 

فهرست مطالب دانلود جزوه اصول حسابداری 1 کتاب pdf

مقدمه

فصل اول : کلیات حسابداری یک

اهمیت حسابداری

تعریف حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی

مفروضات حسابداری

فرض تفکیک شخصیت

فرض تداوم فعالیت

فرض دوره مالی

فرض یا مبنای تعهدی

فرض واحد پول

اصول حسابداری

اصل بهای تمام شده تاریخی

اصل تحقق درآمد

اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها

اصل افشاء حقایق

میثاقهای یا اصول محدود کننده حسابداری

فزونی منابع بر مخارج

اصل اهمیت                دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 یک جلد اول شفیع زاده و اسکندری pdf

خصوصیات صنعت

اصل محافظه کاری

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

ویژگی مربوط بودن، اهمیت،به موقع بودن

رجحان محتوا برشکل، قابل فهم بودن

افشای کامل ،ویژگی قابلیت اتکاء

ویژگی قابلیت مقایسه

رعایت یکنواختی یا ثبات رویه ،همسانی رویه ها

تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات

استاندارد های حسابداری

انواع واحدهای اقتصادی

موسسات بخش عمومی

موسسات بخش تعاونی

موسسات بخش خصوصی

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت

موسسات انتفاعی

موسسات غیر انتفاعی

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت

موسسات خدماتی

موسسات بازرگانی

موسسات تولیدی

فصل دوم : تجزیه وتحلیل معاملات وعملیات مالی

معادله یا فرمول اصلی اساسی

تعریف اجزاء اصلی معادله اساسی

دارایی و بدهی ها

اجزاء اصلی بدهی

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت

وام پرداختنی

سرمایه

تجزیه وتحلیل رویدادهای مالی

مثال

فصل سوم : ثبت رویدادهای مالی

آشنایی با جریان اطلاعات در سیستم

ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری

سند یا برگه حسابداری

نکات تنظیم فهرست حسابها برای یک موسسه

ثبت رویدادهای مالی دردفتر روزنامه

دفترروزنامه عمومی ومثال

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به کل

دفترکل

مانده گیری حسابهای دفترکل

دفتر معین

تراز آزمایشی

صورتهای مالی

دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 یک جلد اول شفیع زاده و اسکندری pdf

فصل چهارم : بسط معادله اساسی حسابداری

سرمایه گذاری مجدد و برداشت مجدد

برداشت صاحب واحد تجاری

درآمد وهزینه

مفهوم درآمد و نحوه ثبت درآمد

مفهوم هزینه و نحوه ثبت هزینه

مثال

تشریح فرض تعهدی

اصل تحقق درآمد

اصل مقابله درآمد با هزینه ها یا اصل تطابق

پیش دریافت درآمد و پیش پرداخت هزینه

اصلاح وتعدیل حسابها

حساب های دفتر کل

حسابهای موقت و دائمی

ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

ثبت هزینه استهلاک دارائیهای بلند مدت استهلاک پذیر

نحوه محاسبه هزینه استهلاک

اصلاح حساب موجودی ملزومات

تهیه ترازآزمایشی اصلاح شده

فصل پنجم : تکمیل چرخه حسابداری

توالی مراحل حسابداری

صورتهای مالی اساسی

صورت سود و زیان

مراحل بستن حسابهای موقت

تهیه ترازآزمایشی اختتامی

ترازنامه (صورت وضعیت مالی )

دارایی ها و بدهی های جاری وغیر جاری

صورت تغییرات سرمایه

بدهی های بلند مدت

فصل ششم : عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

تخفیف تجاری

مثال               دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 یک جلد اول شفیع زاده و اسکندری pdf1

عملیات حسابداری فروش کالا

تهیه صورت سود و زیان در موسسات بازرگانی

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی

روشهای ادواری و دائمی در ثبت عملیات

فصل هفتم : تهیه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ

مفهوم کاربرگ

بخش های کاربرگ

مراحل تهیه کاربرگ

نوشتن عنوان

بخش ترازآزمایشی اصلاح شده

بخش اصلاحات

بخشهای مربوط به سود وزیان و ترازنامه

مانده گیری کاربرگ

تهیه صورتهای مالی بر مبنای کاربرگ

صورت تغییرات سرمایه

اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل با اتکاء بر کاربرگ

بستن حسابهای موقت با اتکاء بر کاربرگ

بستن حساب خرید و حسابهای هزینه و درآمد وسود وزیان

بستن حساب برداشت

تهیه تراز آزمایشی اختتامی

دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 یک جلد اول شفیع زاده و اسکندری pdf

فصل هشتم : موجودیهای مواد وکالا

مفهوم موجودی مواد و کالا

انواع موجودیها

ملزومات مصرفی ،مواد خام وکالای در جریان ساخت

بهای تمام شده و سیستمهای ثبت موجودیها

مخارج خرید وتبدیل      خلاصه اصول حسابداری 1

سیستمهای حسابداری موجودی کالا

سیستم ثبت ادواری

سیستم ثبت دائمی

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

روش شناسایی ویژه

روش میانگین موزون

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

فصل نهم : حسابداری اسناد تجاری

اسناد تجاری

عملیات حسابداری سفته

ثبت سفته در دفاتر صادر کننده و در دفاتر دریافت کننده سفته

ثبت سفته در مواردی که سفته همراه با بهره باشد

نحوه محاسبه بهره سفته

نکول و تنزل سفته

فصل دهم : اصلاح اشتباهات

طبقه بندی اشتباهات

اشتباهات دفترداری از لحاظ امکان کشف

اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود

اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود

از قلم افتادگی و تجزیه و تحلیل غلط یک معامله

ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر

اشتباه در نقل اقلام

اشتباهات متقابل و خنثی کننده

تصحیح اشتباهات

اشتباه در ثبت دفترروزنامه

اشتباه درنقل اقلام از دفترروزنامه به دفتر کل

 

عکس از دانلود جزوه اصول حسابداری 1: خلاصه کتاب یک جلد اول شفیع زاده و اسکندری pdf

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 یک خلاصه کتاب شفیع زاده و اسکندری pdf پاورپوینت

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 پاورپوینت جلد اول یک ، دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

اصول حسابداری نور شفیع زاده و اسکندری

نمونه سوالات تستی تشریحی حسابداری دانشگاه پیام نور شفیع زاده و اسکندری pdf

دانلود خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 یک جلد اول رایگان پاورپوینت نمونه سوالات تستی تشریحی pdf

دانلود خلاصه اصول حسابداری 1 یک نمونه سوالات تستی تشریحی پیام نور دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 یک جلد اول شفیع زاده و اسکندری pdf

f دانلود رایگان اصول حسابداری 1 pdf ، جزوه اصول حسابداری یک pdf ،  پیمان شعبانی ، خلاصه  نمونه سوالات تستی تشریحی 1 جمشید اسکندری f خلاصه اصول حسابداری pdf ، اصول اولیه حسابداری+pdf  ، آموزش  ، اصول حسابداری 1 پیام نور  ،  نوروش  ، دانشگاه آزاد اسلامی  ،  پی دی اف دانشگاه پیام نور  ، پیام نور ، دانلود اصول 1 یک  سوالات تستی تشریحی   ،آموزش اصول 1 یک  ، سوالات امتحانی با پاسخ و جواب پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی    1 word خلاصه کتاب اصول یک 1 شفیع زاده و اسکندری نمونه سوالات تستی تشریحی

مطالب مرتبط :

دانلود کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن و ون بردا جلد اول به زبان فارسی

دانلود کتاب فارسی اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول

دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf + آموزش حسابداری نرم افزار هلو ، اکسل و ورد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه اصول حسابداری 1 یک خلاصه کتاب شفیع زاده و اسکندری pdf پاورپوینت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *